Nie bój się zadawać pytań! Jeżeli nie wiesz, jak dodać Tag Remarketingowy, czy masz problem z nadaniem dostępów do Facebooka, znajdziesz tu ścieżki, które pomogą Ci odnaleźć się w gąszczu niezrozumiałych informacji. Odpowiedzi na wszystko to, co może wydawać się problematyczne, znajdziesz poniżej.

Pobieranie danych kontaktów z Menedżera reklam

Dane kontaktów, przesłane za pośrednictwem formularza błyskawicznego, można pobrać, eksportując je z Menedżera reklam do pliku CSV. Dane te można również pobrać ze strony na Facebooku za pośrednictwem interfejsu API lub uzyskać do nich dostęp z poziomu zintegrowanego systemu CRM.

Pobieranie kontaktów bezpośrednio z Menedżera reklam to najlepsze rozwiązanie dla reklamodawców, którzy utworzyli reklamę kontaktową w Menedżerze reklam i nie mają systemu CRM zintegrowanego z Facebookiem.

Aby pobrać dane kontaktów z Menedżera reklam:

 1. Przejdź do Menedżera reklam.
 2. Kliknij kartę Reklamy.
 3. Kliknij nazwę reklamy, dla której chcesz pobrać dane kontaktów.
 4. W kolumnie Wyniki kliknij Kontakty na Facebooku. Jeśli kolumna Wyniki nie zawiera linku, upewnij się, że patrzysz na kartę Reklamy, a nie na kartę Kampania lub Zestaw reklam.
 5. Kliknij Użyj centrum kontaktów, Pobierz nowe kontakty lub Pobierz według zakresu dat.
  • Kliknij Użyj Centrum kontaktów, jeśli chcesz zobaczyć dane kontaktów na Facebooku. Opcja ta może być pomocna, jeśli Twoja organizacja nie używa systemu CRM i do monitorowania kontaktów potrzebujesz centralnej lokalizacji.
  • Kliknij Pobierz nowe kontakty, jeżeli chcesz pobrać tylko nowe kontakty (uzyskane od czasu ostatniego pobierania kontaktów).
  • Kliknij Pobierz według zakresu dat, jeżeli chcesz pobrać wszystkie kontakty uzyskane we wskazanym okresie. Po wybraniu tej opcji określ preferowany zakres dat i kliknij Pobierz.
 6. Pojawi się ekran z nazwą reklamy kontaktowej i liczbą kontaktów ogółem. Kliknij CSV lub XLS, aby pobrać preferowany typ pliku.

Uwaga: Informacje kontaktowe są dostępne na Facebooku tylko przez 90 dni. Po tym czasie nie można ich już pobrać. Zalecamy regularne pobieranie kontaktów.

Rozwiązywanie problemów z pobieraniem plików CSV:

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do pliku CSV:

 • Ustal, czy administrator Menedżera firmy dostosował uprawnienia do obsługi kontaktów w Menedżerze obsługi kontaktów. Jeśli nie dostosowano takich uprawnień, kontakty mogą pobierać wyłącznie administratorzy strony na Facebooku. Osoby z innymi rolami na stronie nie będą mogły tego robić. Zwróć się do administratora strony na Facebooku o udzielenie odpowiedniego dostępu.
 • Jeśli administrator Menedżera firmy dostosował uprawnienia do obsługi kontaktów w Menedżerze obsługi kontaktów, upewnij się, że nadano Ci właściwe uprawnienia. Kontakty mogą pobierać wyłącznie użytkownicy, którym nadano uprawnienia do obsługi. Jeśli dostosowano Menedżera obsługi kontaktów, wszystkie osoby pełniące rolę na stronie mogą pobierać kontakty – pod warunkiem, że mają potrzebne uprawnienia. Zwróć się do administratora Menedżera firmy o udzielenie odpowiedniego dostępu.

Źródło oraz więcej informacji na temat Pobierania danych kontaktów ze strony na Facebooku znajdziesz na: Support Facebook

Użytkownicy i uprawnienia. Dodawanie użytkowników do konta

Zmiana roli przez członka zespołu, który jest jedynym administratorem konta Menedżera tagów, może spowodować zablokowanie konta. Zaplanuj wcześniej sposób przekazania własności konta w przypadku, gdy członek zespołu zmieni rolę. Dopilnuj, by istniały co najmniej dwa aktywne konta administratora. Więcej informacji

Menedżer tagów Google umożliwia przekazywanie dostępu innym użytkownikom na poziomie konta i kontenera. Użytkownicy mogą otrzymać możliwość wyświetlania ustawień innych użytkowników i zarządzania nimi na poziomie konta, a także uprawnienia do odczytu, edytowania, zatwierdzania i publikowania na poziomie kontenera.

Możesz przekazywać dostęp tylko kontom Google. Mogą to być konta Gmail, konta zarządzane przez organizacje w G Suite lub inne konta utworzone na accounts.google.com.

Dodawanie użytkowników do konta

Aby dodać użytkowników do konta Menedżera tagów:

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Konto wybierz Zarządzanie użytkownikami.
 3. Kliknij Add.
 4. Wybierz Dodaj nowych użytkowników.
 5. Wpisz co najmniej jeden adres e-mail.
 6. Ustaw Uprawnienia dotyczące konta. Domyślnie wybrany jest Użytkownik. Ten poziom umożliwia przeglądanie podstawowych informacji o koncie. Wybierz Administrator, jeśli użytkownik powinien mieć możliwość tworzenia nowych kontenerów i modyfikowania uprawnień użytkowników w zakresie kont i kontenerów.
 7. Opcjonalnie: skonfiguruj Uprawnienia dotyczące kontenerów dla każdego kontenera, do którego dany użytkownik ma mieć dostęp.
 8. Kliknij Zaproś. Każdy zaproszony użytkownik otrzyma zaproszenie do korzystania z kontenera.

Edytowanie użytkowników na koncie

Aby edytować istniejącego użytkownika na koncie Menedżera tagów:

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Konto wybierz Zarządzanie użytkownikami.
 3. Wybierz wpis na liście Uprawnienia dotyczące konta. Możesz użyć narzędzi do wyszukiwania i filtrowania u góry strony, żeby zawęzić wyniki.
 4. W razie potrzeby zmień Uprawnienia dotyczące konta.
 5. Aby zmodyfikować poszczególne uprawnienia dotyczące kontenerów, kliknij Edytuj i wybierz odpowiednie opcje. Kliknij Zapisz, aby kontynuować.
 6. Jeśli chcesz usunąć dostęp tego użytkownika do bieżącego kontenera, kliknij Usuń.
 7. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Dodawanie użytkowników do kontenera

Aby dodać uprawnienia użytkowników do określonego kontenera:

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Kontener wybierz Zarządzanie użytkownikami.
 3. Kliknij Add.
 4. Wybierz Dodaj nowych użytkowników.
 5. Wpisz co najmniej jeden adres e-mail.
 6. Przypisz Uprawnienia dotyczące kontenerów.
 7. Kliknij „Zaproś”. Każdy zaproszony użytkownik otrzyma zaproszenie do korzystania z kontenera.

Edytowanie dostępu użytkowników do kontenera

Aby dodać uprawnienia użytkowników do określonego kontenera:

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Kontener wybierz Zarządzanie użytkownikami.
 3. Wybierz wpis z listy Uprawnienia dotyczące kontenerów.
 4. W razie potrzeby zmień adres e-mail użytkownika.
 5. W razie potrzeby zmień Uprawnienia dotyczące kontenerów.
 6. Jeśli chcesz usunąć dostęp tego użytkownika do bieżącego kontenera, kliknij Usuń.
 7. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Zaproszenia

Jeśli administrator Menedżera tagów dodał użytkownika do konta Menedżera tagów, otrzyma on zaproszenie do korzystania z konta. Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem, a na ekranie „Konta Menedżera tagów” pojawi się karta Zaproszenia. Kliknij kartę „Zaproszenia”, aby wyświetlić listę zaproszeń. Rozwiń wpis z zaproszeniem, aby wyświetlić jego szczegóły. Kliknij Zaakceptuj, żeby zaakceptować zaproszenie, lub Odrzuć, aby je anulować.

Uprawnienia dotyczące konta

Na poziomie konta dostępne są następujące uprawnienia dotyczące konta: Administrator i Użytkownik. Możesz też dostosować uprawnienia dotyczące określonych kontenerów w tabeli Uprawnienia dotyczące kontenerów.

Uprawnienia dotyczące kontenerów

Dostęp może być przydzielany w odniesieniu do poszczególnych kontenerów. Użytkownik może mieć następujące uprawnienia dotyczące kontenera:

 • Brak dostępu: użytkownik nie widzi kontenera na liście na koncie.
 • Odczyt: użytkownik widzi kontener na liście i może przeglądać znajdujące się w nim tagi, reguły i zmienne, ale nie ma uprawnień do wprowadzania w nich zmian.
 • Edycja: użytkownik ma uprawnienia do tworzenia obszarów roboczych i wprowadzania zmian, ale nie może tworzyć wersji ani niczego publikować.
 • Zatwierdzanie: użytkownik ma uprawnienia do tworzenia wersji i obszarów roboczych oraz wprowadzania zmian, ale nie może niczego publikować.
 • Publikacja: użytkownik ma uprawnienia do tworzenia wersji i obszarów roboczych, wprowadzania zmian oraz publikowania.

Google Marketing Platform obejmuje scentralizowany system zarządzania użytkownikami dla kont Google Analytics, Menedżera tagów i Optimize. Możesz przypisywać uprawnienia grup użytkowników na potrzeby organizacji i poszczególnych kont usług w organizacji.

W Google Marketing Platform członkowie grupy użytkowników dziedziczą uprawnienia grupy. Konta Google Marketing Platform, które korzystają z Menedżera tagów Google:

 • Użytkownicy z uprawnieniami administracyjnymi na poziomie konta dziedziczą uprawnienia do odczytu dotyczące wszystkich kontenerów na tym koncie i w razie potrzeby mogą przypisywać sobie dodatkowe uprawnienia.
 • Użytkownicy z uprawnieniami użytkownika na poziomie konta nie dziedziczą żadnych uprawnień dotyczących kontenerów. Uprawnienia muszą być przypisane przez administratorado każdego kontenera.

Więcej informacji

Źródło oraz więcej informacji na temat Użytkowników i uprawnień znajdziesz na: Support Google

Nasza strona używa plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony bez zmian ustawień oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Informujemy, że ustawienia tych plików można zmienić w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.