Nie bój się zadawać pytań! Jeżeli nie wiesz, jak dodać Tag Remarketingowy, czy masz problem z nadaniem dostępów do Facebooka, znajdziesz tu ścieżki, które pomogą Ci odnaleźć się w gąszczu niezrozumiałych informacji. Odpowiedzi na wszystko to, co może wydawać się problematyczne, znajdziesz poniżej.

Wpięcie kodu do GA

 1. Pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, jest utworzenie usługi w Google Analytics dla każdej witryny, w której przypadku chcesz zbierać dane.
  Utworzenie usługi spowoduje wygenerowanie unikalnego identyfikatora śledzenia i globalnego tagu witryny zawierającego identyfikator śledzenia dla tej usługi. W następnej sekcji znajdziesz wskazówki, jak znaleźć identyfikator śledzenia i globalny tag witryny.
 2. Skopiuj i wklej globalny tag witryny bezpośrednio po tagu otwierającym {head} na każdej stronie witryny, którą chcesz monitorować.

Znajdowanie identyfikatora śledzenia i globalnego tagu witryny

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. Wybierz konto w menu w kolumnie KONTO.
 4. Wybierz usługę w menu w kolumnie USŁUGA.
 5. W kolumnie USŁUGA kliknij Informacje o śledzeniu > Kod śledzenia.Twój identyfikator śledzenia jest wyświetlany u góry strony.Globalny tag witryny jest wyświetlany w dalszej części strony w polu tekstowym Śledzenie witryny > Globalny tag witryny (gtrag.js).

Globalny tag witryny

Globalny tag witryny składa się z kilku wierszy kodu, które należy wkleić na każdej stronie witryny, którą chcesz monitorować:

<!– Globalny tag witryny (gtag.js) – Google Analytics –>

…(kilka wierszy kodu)…

</script>

Aby dodać globalny tag witryny do swoich stron:

 1. Skopiuj całą zawartość pola tekstowego.
 2. Wklej ją bezpośrednio za tagiem <head> na każdej stronie witryny.

Weryfikacja działania globalnego tagu witryny

Aby sprawdzić, czy tag działa, odwiedź swoją witrynę, a następnie sprawdź, czy ta wizyta została odnotowana w raportach Czas rzeczywisty w Analytics.

Aby sprawdzić, czy tag jest zaimplementowany prawidłowo, możesz też skorzystać z rozszerzenia Google Tag Assistant.

 

Źródło oraz więcej informacji na temat konfigurowania globalnego tagu witryny znajdziesz na: Support Google

Konwersje

Działanie, które jest liczone, gdy ktoś wejdzie w interakcję z reklamą lub bezpłatnymi informacjami o produkcie (na przykład kliknie reklamę tekstową lub obejrzy reklamę wideo), a następnie wykona działanie, które zostało określone jako cenne dla firmy, np. zrealizuje zakup online lub zadzwoni do firmy z telefonu komórkowego.

Konwersje mierzy się za pomocą śledzenia konwersji. Możesz wybrać różne metody śledzenia konwersji w zależności od rodzaju interakcji użytkownika z Twoją reklamą lub bezpłatnymi informacjami. Konwersje – w tym konwersje modelowane – można śledzić na różnych urządzeniach (np. na telefonach komórkowych lub komputerach). Konwersje modelowane używają zbiorczych i anonimowych danych do szacowania liczby konwersji, których nie możemy bezpośrednio zmierzyć. Dzięki temu uzyskasz pełniejszy raport o konwersjach.

Śledzenie konwersji to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu dowiesz się, co się stało po interakcji klienta z reklamą – czy kupił on produkt, zaprenumerował newsletter, zadzwonił do Twojej firmy lub pobrał aplikację. Gdy klient zakończy działanie, które określasz jako wartościowe, jest to konwersja.

 

Jak działa śledzenie konwersji:

Śledzenie konwersji zaczyna się od utworzenia na Twoim koncie Google Ads działania powodującego konwersję. Jest to określone działanie klienta wartościowe dla Twojej firmy. Możesz korzystać z tej funkcji do śledzenia następujących typów działań:

 • Działania na stronie: zakupy, rejestracja i inne działania, które klienci wykonują na Twojej stronie.
 • Połączenia telefoniczne: połączenia bezpośrednio z reklamy, połączenia na numer telefonu podany w Twojej witrynie i kliknięcia numeru telefonu w witrynie mobilnej.
 • Instalacje aplikacji i działania w aplikacji: instalacje aplikacji mobilnych na urządzeniach z Androidem lub iOS oraz zakupy lub inne działania w tych aplikacjach.
 • Importowanie: działanie klienta, które zaczyna się online, ale kończy offline, np. gdy klient kliknie reklamę i prześle formularz kontaktowy online, a później podpisze umowę w Twoim biurze.
 • Działania lokalne: działania zliczane, gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z reklamą danej lokalizacji lub konkretnego sklepu

 

Źródło oraz więcej informacji na temat konwersji znajdziesz na: Support Google

Tag Remarketingowy

Dodawanie tagu remarketingowego do witryny

Aby skonfigurować źródło danych o odbiorcach w witrynie lub aplikacji, dodaj tag Google Ads do swojej witryny – zarówno w przypadku remarketingu standardowego, jak i dynamicznego. Globalny tag witryny to biblioteka do tagowania witryn internetowych umożliwiająca Google pomiar ich skuteczności, śledzenie konwersji i remarketing. Jest to blok kodu powodujący dodawanie użytkowników witryny do list remarketingowych, na które można potem kierować reklamy.

W przypadku remarketingu dynamicznego korzysta się również z fragmentów kodu zdarzenia, które przesyłają do Google Ads konkretne dane o użytkownikach i działaniach podejmowanych przez nich w Twojej witrynie.

Zanim zaczniesz

 • Musisz znać kod swojej witryny. Jeśli go nie znasz, możesz nawiązać współpracę z programistą lub osobą, która ma wiedzę techniczną.
 • Aby Twoje reklamy się wyświetlały, listy remarketingowe muszą zawierać minimalną liczbę użytkowników.
 • Po otagowaniu witryny jej użytkownicy będą automatycznie dodawani do Twoich list remarketingowych zgodnie z ustawionymi przez Ciebie regułami.

Instrukcja

Aby po raz pierwszy skonfigurować remarketing w Google Ads, dodaj do witryny fragment kodu – globalny tag witryny i opcjonalny fragment kodu zdarzenia. Po zainstalowaniu globalny tag witryny będzie zbierać informacje o stronach wyświetlanych przez użytkowników. Te dane, obejmujące adres URL i tytuł strony, służą do tworzenia list remarketingowych. Globalny tag witryny musisz zainstalować na każdej stronie swojej witryny, ale dla każdego konta Google Ads potrzebujesz tylko jednego takiego tagu.

Konfigurowanie fragmentów kodu zdarzenia

Fragment kodu zdarzenia może przekazywać do Google Ads konkretne dane o użytkownikach i działaniach podejmowanych przez nich w Twojej witrynie, takich jak oglądanie produktu, dokonanie zakupu, wypełnienie formularza online lub założenie konta. Dane przekazywane do fragmentu kodu zdarzenia także mogą być wykorzystane do tworzenia list remarketingu dynamicznego.

Fragmentu kodu zdarzenia możesz też używać do pomiaru dodatkowych działań, które powinny być liczone jako zdarzenia remarketingu dynamicznego. Zainstaluj ten fragment kodu na stronach witryny, na których chcesz zliczać występowanie określonych zdarzeń. Mogą to być np. zakupy w witrynie sklepu online lub wyszukiwanie biletów lotniczych w witrynie biura podróży.

Zadbaj o to, by zapewnić użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje na temat danych, które zbierasz w swoich witrynach, a jeśli jest to wymagane prawnie, uzyskać zgodę na ich zbieranie.

Tworzenie i edytowanie globalnego tagu witryny i fragmentu kodu zdarzenia remarketingowego

 1. Zaloguj się w Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu, a potem w sekcji Zasoby wspólne kliknij Zarządzanie odbiorcami.
 3. Po lewej stronie kliknij Źródła danych o odbiorcach. Otworzy się grupa źródeł, z których możesz tworzyć listy remarketingowe.
 4. Na karcie „Tag Google Ads” kliknij SKONFIGURUJ TAG.
  • Jeśli masz już skonfigurowany tag, kliknij ikonę z trzema kropkami 3 dot icon w prawym górnym rogu karty „Tag Google Ads” i wybierz Edytuj źródło. Jeśli chcesz tylko uzyskać kod, przejdź do kroku 6.
 5. Wybierz typ danych zbieranych przez tag – standardowe dane remarketingowe lub dane remarketingu dynamicznego, w tym określone atrybuty lub parametry.
  • Możesz również włączyć w tagu uwzględnianie parametru identyfikatora użytkownika. W ten sposób będziesz przekazywać do tagu identyfikator każdego użytkownika witryny, co umożliwia działanie takich funkcji jak łączenie danych z różnych urządzeń.
  • Jeśli wybierzesz określone atrybuty lub parametry, możesz wybrać typ działalności, który najbardziej pasuje do Twoich produktów i usług.
 6. Kliknij UTWÓRZ I KONTYNUUJ.
  • W przypadku istniejącego tagu pojawi się przycisk ZAPISZ I KONTYNUUJ.
 7. Gdy pojawi się ekran instalacji, globalny tag witryny i fragment kodu zdarzenia będą gotowe do użycia. Możesz skopiować kod, użyć Menedżera tagów, pobrać tag lub wysłać go e-mailem do dewelopera.
  • Aby wdrożyć remarketing w witrynie, skopiuj kod i wklej go między tagami <head> i </head>.
  • Globalny tag witryny należy dodać do każdej strony witryny. Z kolei fragment kodu zdarzenia dodaj tylko do tych stron, na których chcesz śledzić zdarzenia remarketingu dynamicznego.
 8. 8.Kliknij GOTOWE.
 9. Na ekranie potwierdzenia „Co dalej?” ponownie kliknij GOTOWE.
 10. Opcjonalnie: jeśli globalny tag witryny został poprzednio dodany z innej usługi Google, na przykład Google Analytics, sprawdź, czy polecenie 'config’ z tagu Google Ads (zaznaczone poniżej) występuje w każdym wystąpieniu istniejącego tagu. Pamiętaj, że „AW-123456789” to tylko przykładowy identyfikator. Tę część polecenia 'config’ musisz zastąpić identyfikatorem konwersji swoich kont w polu globalnego tagu witryny.
   <script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789″> </script>
  <script>
  window.dataLayer = window.dataLayer | | [ ] ;
  function gtag ( ) {dataLayer.push (arguments ) ; }
  gtag (’js’ , new Date ( ) ) ;
  gtag (’config’, 'AW-123456789′) ;
  </script>

Źródło oraz więcej informacji na temat dodania tagu remarketingowego znajdziesz na: Support Google

Nadanie dostępów: Google

Możesz dodać dowolną liczbę użytkowników. Aby dodać nowego użytkownika do konta/usługi/widoku:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto, do usługi lub widoku.
 3. W kolumnie Konto, Usługa lub Widok (w zależności od tego, czy chcesz dodać użytkownika na poziomie konta, usługi czy widoku) kliknij Zarządzanie użytkownikami.
 4. Na liście Uprawnienia do konta kliknij +, a następnie Dodaj użytkowników.
 5. Wpisz adres e-mail konta Google użytkownika.
 6. Wybierz Powiadom nowych użytkowników e-mailem, by wysłać wiadomość do użytkownika.
 7. Wybierz odpowiednie uprawnienia. Więcej informacji o uprawnieniach.
 8. Kliknij Dodaj.

Możesz edytować uprawnienia dla każdego użytkownika na dowolnym poziomie konta Analytics. Jeśli na przykład użytkownik ma uprawnienia do odczytu tylko dla jednego widoku, możesz później przyznać temu użytkownikowi uprawnienia do edycji dla tego widoku. Możesz też przyznać temu użytkownikowi uprawnienia do edycji na poziomie usługi i w ten sposób przyznać mu także uprawnienia do edycji do każdego widoku w tej usłudze.

Możesz przyznać użytkownikowi większe uprawnienia na niższych poziomach w hierarchii konta, ale nie możesz przyznać mu mniejszych uprawnień niż przypisane na wyższych poziomach. Jeśli np. przypiszesz użytkownikowi uprawnienia do edycji na poziomie konta, wówczas dany użytkownik ma również uprawnienia do edycji na poziomach usługi i widoku (nie możesz anulować tych uprawnień na poziomie usługi ani widoku). I na odwrót: możesz przypisać użytkownikowi uprawnienia do edycji na poziomie widoku i nie przypisywać żadnych uprawnień na poziomie usługi lub konta.

Aby zmodyfikować uprawnienia istniejącego już użytkownika:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto, do usługi lub widoku.
 3. W kolumnie Konto, Usługa lub Widok (w zależności od tego, czy chcesz zmienić uprawnienia na poziomie konta, usługi czy widoku) kliknij Zarządzanie użytkownikami.
 4. Użyj pola wyszukiwania u góry listy, by znaleźć odpowiedniego użytkownika. Wpisz cały adres lub jego część (np. jankowalski@gmail.com lub jankowalski).
 5. Kliknij nazwę użytkownika i dodaj lub usuń uprawnienia.
 6. Kliknij Zapisz.

Aby usunąć użytkownika:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto.
 3. W kolumnie Konto, Usługa lub Widok kliknij Zarządzanie użytkownikami.
 4. Użyj pola wyszukiwania u góry listy, by znaleźć odpowiedniego użytkownika. Wpisz cały adres lub jego część (np. jankowalski@gmail.com lub jankowalski).
 5. Zaznacz pole wyboru obok każdego użytkownika, którego chcesz usunąć, i kliknij USUŃ.

 

Źródło oraz więcej informacji na temat dodawania, edytowania i usuwania użytkowników znajdziesz na: Support Google

Nadanie dostępów: Facebook

Przydzielanie partnerom dostępu do zasobów w Menedżerze firmy

Jeśli reprezentujesz firmę współpracującą z agencją lub konsultantem, możesz dodać ten podmiot w Menedżerze firmy i udostępnić mu zasoby swojej firmy. Kiedy dodajesz partnera do swojego konta w Menedżerze firmy, możesz też przyznać mu dostęp do różnych zasobów i przypisać określone poziomy uprawnień. Partnerzy zobaczą udostępnione im przez Ciebie zasoby w swoim Menedżerze firmy.

Zanim rozpoczniesz

 • Tylko administratorzy firmy mogą dodawać partnerów.
 • Partner musi mieć Menedżera firmy. Jeżeli go nie ma, powinien go utworzyć.
 • Potrzebny jest Ci identyfikator firmy partnera. Dowiedz się, jak znaleźć identyfikator firmy.

Przydzielanie partnerom dostępu do zasobów w Menedżerze firmy

Aby dodać partnerów lub agencje do firmy:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia firmowe.
 2. W obszarze Użytkownicy kliknij Partnerzy.
 3. Kliknij przycisk + Dodaj.
 4. Wybierz opcję Przyznaj partnerowi dostęp do swoich zasobów.
 5. Wpisz identyfikator partnera firmy, którego chcesz dodać. Kliknij Dalej.
 6. Na tym ekranie możesz dodać partnerów do kilku zasobów. W pierwszej kolumnie wybierz typ zasobu. W drugiej kolumnie wybierz zasoby, do których chcesz dodać partnera. W trzeciej kolumnie przypisz rolę partnerowi. Powtarzaj te kroki, aż wybierzesz role dla wszystkich zasobów, które chcesz przypisać.
 7. Kliknij Zapisz zmiany.

Partner zobaczy teraz zasoby przypisane mu w Menedżerze firmy.

 

Źródło oraz więcej informacji na temat nadania dostępów na Facebooku znajdziesz na: Support Facebook

Nadanie dostępów: Linkedin

Superadministratorzy Strony marki mogą dodawać dodatkowe strony i płatnych administratorów multimediów. Superadministratorzy strony nadrzędnej nie otrzymają automatycznie dostępu administratora do powiązanych stron prezentacji (nowo utworzonych i istniejących).

Aby dodać administratora do Strona marki:

 1. Uzyskaj dostęp do widoku superadministratora strony.
 2. Kliknij pozycję Narzędzia administracyjne w górnej części strony i wybierz pozycję Zarządzaj administratorami.
 3. Kliknij kartę Administratorzy strony lub Administratorzy płatnych multimediów.
 4. Kliknij przycisk Dodaj administratora.
 5. Wpisz nazwę członka, powiązanego pracownika lub reklamodawcy, którego chcesz dodać w polu tekstowym Wyszukaj członka…
 6. Kliknij nazwę członka z wyświetlanego menu.
 7. Wybierz prawidłową rolę administratora.
  • Na jedną osobę można przyznać tylko jedną rolę administratora strony, ale można przyznać więcej niż jedną rolę administratora płatnego nośnika. Płatne role administratora multimediów mogą być przyznawane bez skojarzonego Menedżer kampanii konto reklamy.
 8. Kliknij Zapisz przycisk.

Aby edytować rolę administratora:

 1. Uzyskaj dostęp do widoku superadministratora strony.
 2. Kliknij pozycję Narzędzia administracyjne w górnej części strony i wybierz pozycję Zarządzaj administratorami.
 3. Kliknij kartę Administratorzy strony lub Administratorzy płatnych multimediów.
 4. Kliknij ikonę Edytuj po prawej stronie nazwy administratora.
 5. Wybierz nową rolę.
 6. Kliknij zapisz zmiany przycisk.

Aby usunąć administratora:

 1. Uzyskaj dostęp do widoku superadministratora strony.
 2. Kliknij pozycję Narzędzia administracyjne w górnej części strony i wybierz pozycję Zarządzaj administratorami.
 3. Kliknij ikonę Usuń po prawej stronie nazwy administratora.
 4. Kliknij przycisk Usuń.

 

Źródło oraz więcej informacji na temat nadania dostępów na Linkedin znajdziesz na: Support Linkedin

Wpięcie Pixela – Facebook

Jeśli piksel został już utworzony i chcesz znaleźć kod podstawowy piksela, przejdź do punktu 2 – Dodawanie piksela Facebooka do witryny. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby dodać ręcznie kod piksela do witryny.

Zanim rozpoczniesz

 • Firma musi mieć witrynę.
 • Musisz mieć możliwość aktualizacji kodu witryny.
 1. Tworzenie piksela Facebooka
 • Przejdź do Menedżera zdarzeń.
 • Kliknij + Połącz źródła danych i wybierz opcję Witryna.
 • Wybierz Piksel Facebooka i kliknij Połącz.
 • Dodaj nazwę piksela.
 • Wprowadź adres URL witryny, aby sprawdzić opcje łatwej konfiguracji.
 • Kliknij opcję Kontynuuj.

2. Dodawanie piksela Facebooka do witryny

Po utworzeniu piksela możesz umieścić kod piksela Facebooka w witrynie. Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, wybierz opcję instalacji:

-> Ręczne dodanie kodu piksela do witryny

  1. Przejdź do Menedżera zdarzeń.
  2. Wybierz piksel, który chcesz skonfigurować.
  3. Kliknij polecenie Kontynuuj konfigurację piksela.
  4. Wybierz polecenie Zainstaluj kod ręcznie.
  5. Skopiuj kod podstawowy piksela.
  6. Odszukaj nagłówek strony albo znajdź szablon nagłówka w systemie zarządzania treścią (CMS) lub na platformie internetowej.
  7. Wklej kod podstawowy na dole sekcji nagłówka, nad znacznikiem zamykającym nagłówek.
  8. Kliknij Kontynuuj.
  9. Opcjonalnie: Włącz Automatyczne zaawansowane dopasowywanie i sprawdź informacje o klientach, które chcesz wysłać.
  10. Kliknij Kontynuuj.
  11. Dodaj zdarzenia, korzystając z narzędzia do konfiguracji zdarzeń lub ręcznie dodając kod do witryny.

Narzędzie do konfiguracji zdarzeń

 • Kliknij opcję Uruchom narzędzie do konfiguracji zdarzeń, aby dodać zdarzenia i parametry bez dodatkowego kodowania.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać zdarzenia do witryny.

Konfiguracja ręczna

Kliknij przycisk Gotowe.

 

-> Użycie integracji partnerskiej

 1. Przejdź do Menedżera zdarzeń.
 2. Wybierz piksel, który chcesz skonfigurować.
 3. Kliknij polecenie Kontynuuj konfigurację piksela.
 4. Kliknij polecenie Skorzystaj z usług partnera.
 5. Wybierz partnera z listy.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracyjnymi na ekranie.

Piksel Facebooka możesz też skonfigurować w witrynie, przechodząc do strony Integracje partnerów, wybierając partnera i postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania integracji partnerów do konfiguracji piksela.

Jeśli nie widzisz swojej platformy, możesz skorzystać z innego sposobu konfiguracji piksela (dostępne są jeszcze 2).

 

-> Instrukcje na e-mail

Jeśli ktoś inny zajmuje się aktualizowaniem kodu Twojej witryny, wykonaj te czynności, aby przesłać e-mailem tej osobie instrukcje dotyczące konfiguracji piksela Facebooka.

 1. Przejdź do karty Piksele w Menedżerze zdarzeń.
 2. Kliknij opcję Skonfiguruj piksel.
 3. Kliknij Instrukcje na e-mail.
 4. Wprowadź adres e-mail odbiorcy.
 5. Kliknij przycisk Wyślij na dole strony.

Konfigurowanie zdarzeń

Kiedy dodasz kod podstawowy piksela do witryny, możesz skonfigurować zdarzenia, aby prowadzić pomiar ważnych działań, takich jak dokonanie zakupu. W tym celu zainstaluj kod ręcznie albo skorzystaj z intuicyjnego narzędzia do konfiguracji zdarzeń. Następnie sprawdź poprawność działania piksela.

Uwaga: Możesz korzystać z jednego piksela w całej witrynie, na wszystkich jej stronach. Zdarza się jednak, że konieczne jest korzystanie z dwóch pikseli w jednej witrynie. Jeśli na przykład emisją reklam Twojej firmy zajmują się dwie różne agencje, każda z nich może chcieć skonfigurować własny piksel w witrynie. Dowiedz się więcej o konfiguracji kilku pikseli w witrynie Facebook dla deweloperów.

Źródło oraz więcej informacji na temat wpięcia Pixela znajdziesz na: Support Facebook

 

Google Marchant Center – Feed Produktowy

Aby przesłać dane produktów do Google Merchant Center, najpierw musisz utworzyć plik danych, do którego możesz dodać dane. Jest to konieczne w przypadku każdego nowego pliku danych. Gdy już to zrobisz, możesz aktualizować plik danych i nie musisz go rejestrować od nowa.

Tworzenie podstawowego pliku danych

Podstawowy plik danych to główne źródło danych używane w Merchant Center do wyświetlania Twoich danych o produktach w Google i uzyskiwania do nich dostępu. Wykorzystuj podstawowe pliki danych do dodawania lub usuwania danych o produktach, a także kierowania na język i kraj. Ustaw też reguły plików danych dotyczące danych Twoich produktów. Podstawowe pliki danych są jedynym rodzajem pliku danych, za pomocą którego możesz dodawać i usuwać produkty.

Google zaleca przesyłanie wszystkich produktów w pojedynczym podstawowym pliku danych. Jeśli chcesz wykluczyć produkty, użyj atrybutu excluded_destination [wykluczone_miejsce_docelowe]

Instrukcja

Przejdź do sekcji „Pliki danych” na stronie „Produkty” w Merchant Center. Kliknij przycisk plusa + w sekcji dotyczącej podstawowych plików danych. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i podaj te informacje:

 • Kraj sprzedaży: kraj sprzedaży to główny kraj, w którym sprzedawane są produkty z tego pliku danych. Dane produktów w tym pliku danych muszą spełniać wymagania obowiązujące w kraju, który przesyłasz, a także być zgodne ze specyfikacją pliku danych i zasadami. Możesz dodać kolejne kraje dla reklam produktowych, wybierając miejsca docelowe podczas tworzenia pliku danych.
 • Język: język, w którym zapisywane są dane produktów. Więcej informacji o używaniu właściwego języka i waluty
 • Miejsce docelowe: wybierz jedno lub wiele miejsc docelowych w Merchant Center, aby określić, które funkcje Google mogą używać produktów w pliku danych. Więcej informacji o wielu miejscach docelowych
 • Nazwa podstawowego pliku danych: podaj tu opisową nazwę, która pomoże Ci zidentyfikować ten plik danych. Nazwa pliku danych nie musi być zgodna z nazwą przesyłanego pliku.
  • Nazwę pliku danych możesz zmienić później, edytując ustawienia podstawowego pliku danych.
 • Metoda przesyłania: wybierz opcję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:
  • Arkusze Google: możesz przesyłać dane za pomocą wygenerowanego szablonu Arkuszy Google lub dotychczasowego arkusza Google z danymi produktów. Więcej informacji o Arkuszach Google
  • Zaplanowane pobieranie: Google może pobierać plik danych bezpośrednio z Twojego serwera.
  • Przesyłanie: umożliwia przesyłanie plików bezpośrednio do Merchant Center przez SFTP, FTP, Google Cloud Storage lub ręcznie.
  • Indeksowanie witryny: jeśli obecnie nie masz plików danych na swoim koncie, ale masz odpowiednie uporządkowane dane w swojej witrynie, Google może ją zindeksować, aby uzyskać dane produktów.
 • Nazwa pliku: w zależności od wybranej metody przesyłania konieczne może być podanie nazwy pliku, który chcesz przesłać. Ta nazwa powinna być identyczna z nazwą utworzonego pliku i obejmować również jego poprawne rozszerzenie.

Gdy już podasz te informacje i klikniesz przycisk Dalej, możesz wyświetlić nowo utworzony podstawowy plik danych i zarządzać nim w sekcji „Pliki danych” na swoim koncie Merchant Center.

Aby ręcznie pobrać lub przesłać plik danych, kliknij ikonę z 3 kropkami  na karcie Przetwarzanie Twojego pliku danych i wybierz z menu opcję przesyłania.

 

Źródło oraz więcej informacji na temat Feedu Produktowego znajdziesz na: Support Google

Pobieranie kontaktów ze strony na Facebooku

Dane kontaktów przesłane za pośrednictwem formularza błyskawicznego można pobrać poprzez eksport do pliku CSV ze strony na Facebooku. Dane te można również pobrać z Menedżera reklam za pośrednictwem interfejsu API lub uzyskać do nich dostęp z poziomu systemu CRM. Pobieranie kontaktów bezpośrednio ze strony to najlepsze rozwiązanie dla reklamodawców, którzy utworzyli reklamę kontaktową z poziomu strony na Facebooku i nie mają systemu CRM zintegrowanego z Facebookiem.

Aby pobrać dane kontaktów ze strony na Facebooku:

 1. Przejdź do strony na Facebooku.
 2. Kliknij Narzędzia do publikowania.
 3. Kliknij Biblioteka formularzy.
 4. Wybierz formularz, dla którego chcesz pobrać kontakty, i kliknij Pobierz.
  • Kliknij Pobierz nowe kontakty, jeżeli chcesz pobrać wyłącznie kontakty uzyskane od czasu ostatniego pobierania kontaktów.
  • Kliknij Pobierz według zakresu dat, jeżeli chcesz pobrać wszystkie kontakty uzyskane we wskazanym okresie. Po wybraniu tej opcji określ preferowany zakres dat i kliknij Pobierz.
 5. Pojawi się ekran z nazwą formularza i liczbą kontaktów ogółem. Kliknij CSV lub XLS, aby pobrać preferowany typ pliku.

Uwaga: Informacje kontaktowe są dostępne na Facebooku tylko przez 90 dni. Po tym czasie nie można ich już pobrać. Zalecamy regularne pobieranie kontaktów.

Jeśli plik nie zawiera identyfikatora reklamy lub identyfikatora zestawu reklam, przyczyny mogą być następujące:

 • Kontakty pozyskano za pośrednictwem zasięgu organicznego.
 • Kontakty przesłano za pośrednictwem podglądu reklamy.
 • Nie masz uprawnień reklamodawcy na koncie reklamowym, na którym utworzono kampanię reklam kontaktowych.

Rozwiązywanie problemów z pobieraniem plików CSV:

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do pliku CSV:

 • Ustal, czy administrator Menedżera firmy dostosował uprawnienia do obsługi kontaktów w Menedżerze obsługi kontaktów. Jeśli nie dostosowano takich uprawnień, kontakty mogą pobierać wyłącznie administratorzy strony na Facebooku. Osoby z innymi rolami na stronie nie będą mogły tego robić. Zwróć się do administratora strony na Facebooku o udzielenie odpowiedniego dostępu.
 • Jeśli administrator Menedżera firmy dostosował uprawnienia do obsługi kontaktów w Menedżerze obsługi kontaktów, upewnij się, że nadano Ci właściwe uprawnienia. Kontakty mogą pobierać wyłącznie użytkownicy, którym nadano uprawnienia do obsługi. Jeśli dostosowano Menedżera obsługi kontaktów, wszystkie osoby pełniące rolę na stronie mogą pobierać kontakty – pod warunkiem, że mają potrzebne uprawnienia. Zwróć się do administratora Menedżera firmy o udzielenie odpowiedniego dostępu.

Źródło oraz więcej informacji na temat Pobierania danych kontaktów ze strony na Facebooku znajdziesz na: Support Facebook

Nasza strona używa plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony bez zmian ustawień oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Informujemy, że ustawienia tych plików można zmienić w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.