Consent Mode

Tryb uzyskiwania zgody pozwala informować Google o stanie zgody użytkownika na stosowanie plików cookie lub identyfikatorów aplikacji. Sposób działania tagów jest uzależniony od wyboru użytkownika. Tryb uzyskiwania zgody otrzymuje wybory użytkownika dotyczące zgody na przetwarzanie danych z banera lub widżetu z prośbą o zgodę na stosowanie plików cookie i dynamicznie dostosowuje działanie Analytics, Google Ads i tagów usług zewnętrznych, które tworzą lub odczytują pliki cookie.

Jak działa tryb uzyskiwania zgody

Gdy włączysz tryb uzyskiwania zgody, usługi pomiaru Google zachowują wybrany przez użytkowników stan trybu uzyskiwania zgody na wszystkich odwiedzanych przez nich stronach. Tryb uzyskiwania zgody możesz wdrożyć w swojej witrynie lub aplikacji na 2 sposoby: podstawowy albo zaawansowany.

Podstawowy tryb uzyskiwania zgody

Wdrożenie trybu uzyskiwania zgody w wersji podstawowej uniemożliwia wczytywanie tagów Google do czasu interakcji użytkownika z banerem z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych. Ta konfiguracja nie przesyła do Google żadnych danych, dopóki nie nastąpi interakcja użytkownika z tym banerem. Gdy użytkownik udzieli zgody, tagi Google wczytują i uruchamiają interfejsy API trybu uzyskiwania zgody. Tagi te wysyłają do Google informacje o stanie zgody użytkownika w tej kolejności:

 1. Wysyłanie domyślnych stanów zgody użytkownika.
 2. Wysyłanie zaktualizowanych stanów zgody użytkownika.

Jeśli jednak użytkownik nie wyrazi zgody, do Google nie zostaną przesłane żadne dane – nawet stan zgody użytkownika. Uruchamianie tagów Google jest całkowicie zablokowane. Modelowanie konwersji w trybie uzyskiwania zgody w Google Ads będzie wtedy korzystać z modelu ogólnego.

Zaawansowany tryb uzyskiwania zgody

Jeśli wdrożysz tryb uzyskiwania zgody w jego zaawansowanej wersji, tagi Google będą wczytywane, gdy użytkownik otworzy witrynę lub aplikację. Tagi te wczytują interfejs API trybu uzyskiwania zgody i wykonują te czynności:

 1. Ustawienie domyślnych stanów zgody użytkownika. Stanem domyślnym jest odmowa udzielenia zgody, chyba że określisz własne ustawienia domyślne.
  Gdy użytkownik nie wyrazi zgody, tagi Google wysyłają pingi bez plików cookie.
 2. Oczekiwanie, aż użytkownik wejdzie w interakcję z banerem, i aktualizowanie stanów zgody użytkownika.
  Dopiero wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na zbieranie danych, tagi Google wysyłają pełne dane pomiarowe. Więcej informacji o działaniu tagów

Taka implementacja umożliwia lepsze modelowanie w porównaniu z wersją podstawową, ponieważ udostępnia model dostosowany do reklamodawcy, a nie ogólny.

 

Omówienie

Funkcja Podstawowy tryb uzyskiwania zgody Zaawansowany tryb uzyskiwania zgody
Wczytanie tagu Blokowane, dopóki nie nastąpi interakcja użytkownika z banerem z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych. Wczytywanie z odmową udzielenia zgody jako ustawieniem domyślnym, o ile nie skonfigurowano inaczej.

Przesyłanie danych

Żadne dane nie są wysyłane przed wyrażeniem zgody przez użytkownika – nawet domyślny stan zgody użytkownika.

Gdy użytkownik nie wyrazi zgody, wysyłane są informacje o stanie zgody użytkownika i pingi bez plików cookie.
Po udzieleniu zgody zapisywane są pliki cookie i wysyłane są wszystkie dane pomiarowe.

Stany zgody użytkownika Ustawiane po interakcji użytkownika. Wartość domyślna to odmowa, o ile nie skonfigurowano inaczej. Aktualizacje stanu są przesyłane na podstawie wyboru użytkownika.
Sposób działania tagu po interakcji użytkownika Wczytuje i uruchamia interfejsy API trybu uzyskiwania zgody tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę. Dostosowuje działanie tagów na podstawie zgody użytkownika.
Modelowanie konwersji Model ogólny (mniej szczegółowe modelowanie). Model dostosowany do reklamodawcy (bardziej szczegółowe modelowanie).

 

Pingi w trybie uzyskiwania zgody

Gdy użytkownik wyrazi zgodę, powiązane tagi będą działać normalnie.

Jeśli odmówi, tagi wymagające zgody nie będą przechowywać plików cookie. Zamiast tego będą przekazywać informacje o stanie zgody użytkownika oraz o jego aktywności, wysyłając do serwera Google następujące typy pingów bez plików cookie (sygnały):

 • Pingi dotyczące stanu zgody użytkownika związane z tagami Google Ads i Floodlight:przekazują domyślny, skonfigurowany przez Ciebie stan zgody użytkownika oraz stan zaktualizowany po udzieleniu lub odmówieniu przez użytkownika poszczególnych rodzajów zgody, np. ad_storage albo analytics_storage. Pingi dotyczące stanu zgody użytkownika są wysyłane ze wszystkich odwiedzanych przez niego stron, na których włączony jest tryb uzyskiwania zgody. Są one też wywoływane w przypadku niektórych tagów, jeśli stan zgody użytkownika zmieni się z denied (odrzucono) na granted(przyznano), np. gdy użytkownik wyrazi zgodę w oknie z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pingi dotyczące konwersji: wskazują, że wystąpiła konwersja.
 • Pingi dotyczące Google Analytics: są wysyłane z każdej strony witryny, na której zaimplementowany jest kod Google Analytics, podczas jej wczytywania i rejestrowania zdarzeń.

We wszystkich przypadkach pingi mogą obejmować następujące dane:

 • Informacje funkcyjne (np. nagłówki dodane pasywnie przez przeglądarkę):
  • sygnatura czasowa,
  • klient użytkownika (tylko internet),
  • strona odsyłająca.
 • Informacje zbiorcze / nieidentyfikujące:
  • określenie, czy bieżąca lub poprzednia strona w obszarze nawigacyjnym użytkownika w witrynie zawiera w adresie URL informacje o kliknięciu reklamy (np. identyfikator kliknięcia Google /DCLID);
  • informacje o stanie zgody użytkownika (wartość logiczna);
  • losowa liczba wygenerowana podczas każdego wczytania strony;
  • informacje o platformie do uzyskiwania zgody użytkownika używanej przez właściciela witryny (np. identyfikator dewelopera).

Modelowanie na potrzeby trybu uzyskiwania zgody

Aby uzupełnić luki w zbieraniu danych, usługi Google korzystają z tych pingów do modelowania danych na potrzeby używanych przez Ciebie rozwiązań analitycznych. W celu ochrony prywatności użytkowników Twoje tagi muszą osiągnąć określony próg zebranych danych. Więcej informacji na temat tego, co jest modelowane i w jakich okolicznościach, znajdziesz w artykułach, do których prowadzą linki poniżej:

Tagi z wbudowaną obsługą trybu uzyskiwania zgody

Tagi Google stosowane w wymienionych niżej usługach zawierają wbudowane mechanizmy sprawdzania zgody użytkownika i dostosowują swoje działanie na podstawie stanu zgody użytkownika:

 • tag Google,
 • Google Analytics,
 • Google Ads*,
 • Floodlight,
 • tag łączący konwersje.

* Obsługuje śledzenie konwersji i segmenty oparte na Twoich danych (w przyszłości jest również planowana obsługa konwersji telefonicznych). Szczegółowe informacje o działaniu konkretnych tagów w trybie uzyskiwania zgody znajdziesz w dokumentacji trybu uzyskiwania zgody.

Pierwsze kroki z trybem uzyskiwania zgody

Twoje źródło danych 1. Uzyskiwanie zgody użytkownika 2. Wysyłanie informacji o wyborze użytkownika do Google 3. Sprawdzanie, czy tagi Google działają zgodnie z wyborem dotyczącym zgody użytkownika
Strona internetowa Konfigurowanie banera z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych Konfigurowanie trybu uzyskiwania zgody Sprawdzanie wdrożenia trybu uzyskiwania zgody
Aplikacja Konfigurowanie banera z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych Konfigurowanie trybu uzyskiwania zgody Sprawdzanie wdrożenia trybu uzyskiwania zgody
Przesyłanie danych do Google Uzyskiwanie zgody użytkownika na przesyłanie danych do Google Wysyłanie zgody dotyczącej danych przesyłanych do Google Nie dotyczy

 

Wyniki pokazujące wpływ trybu uzyskiwania zgody

Gdy upłynie co najmniej 7 pełnych dni od wdrożenia trybu uzyskiwania zgody, Google Ads i Google Analytics będą mieć wystarczającą ilość danych, aby odnotować wzrost. Wartości wzrostowe będą wyświetlane tylko wtedy, gdy wzrost w przypadku danego wycinka ruchu osiągnie wartość progową danych. Więcej informacji o wynikach pokazujących wpływ trybu uzyskiwania zgody

 

Źródło oraz więcej informacji na temat Użytkowników i uprawnień znajdziesz na: Support Google